Suppleringsvalg av leder i styret for Statens Fiskarbanks avdeling i Tromsø.

Innst. S. nr. 126 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet