Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjett- året 1986.

Dok. nr. 9, innst. S. nr. 158 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet