Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

Ot. prp. nr. 48, innst. O. nr. 49, besl. O. nr. 54 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.05.1987 Innst. O. nr. 49 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987