Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 22 S (2019-2020), unntatt kap. 541 og 542, Innst. 137 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 137 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019