Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61

Prop. 35 LS (2019-2020), Innst. 196 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.03.2020 Innst. 196 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt sitt samtykke til godkjenning av en beslutning fra EØS-komiteen. Det gjelder en EU-forordning om tiltak for å redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighetsnett for bredbåndskommunikasjon. Stortingets samtykke førte til at det ble laget en ny norsk lov om bredbåndsutbygging. Denne ble vedtatt sammen med samtykkevedtaket. Lovvedtaket er å finne i Innst. 195 L (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2020

   Debattert i Stortinget 31.03.2020
   Votert i Stortinget 31.03.2020