Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet

Dokument 8:32 S (2019-2020), Innst. 183 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.03.2020 Innst. 183 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet. Representantforslaget ble enstemming vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 23.04.2020
   Votert i Stortinget 23.04.2020