Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet

Dokument 8:32 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A)

Saksgang