Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet

Innhold

Til Stortinget
18. desember 2019

Rigmor Aasrud

Arild Grande

Elise Bjørnebekk-Waagen

Lise Christoffersen