Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet

Dette dokument

  • Representantforslag 32 S (2019–2020)
  • Fra: Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
18. desember 2019

Rigmor Aasrud

Arild Grande

Elise Bjørnebekk-Waagen

Lise Christoffersen