Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 25 (2019-2020), Innst. 25 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.10.2020 Innst. 25 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 25. (2019 – 2020) om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Meldingen, som framlegges årlig, redegjør for eksportkontrollen med våpen, ammunisjon og annet militært materiell, samt relatert teknologi og tjenester, i 2019. Stortinget mente det er viktig med et strengt regelverk, åpen informasjon om eksporten og debatt av den gjennom stortingsmeldingen, og at Norge har en forsvarsindustri med forutsigbare rammevilkår. Sosialistisk Venstreparti fremmet i innstillingen tolv mindretallsforslag og Rødt kom et ett forslag. Disse forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2020

   Debattert i Stortinget 22.10.2020
   Votert i Stortinget 22.10.2020