Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 25 (2019-2020), Innst. 25 S (2020-2021)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.10.2020 Innst. 25 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 14.10.2020