Representantforslag om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke folkehelsen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 211 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om et vaksinasjonsprogram for voksne. Et enstemmig Storting har vedtatt å be regjeringen vurdere muligheten for å etablere en informasjonsordning til innbyggerne om når det er behov for påfyllingsvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste. Det ble også vedtatt å be regjeringen utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Debattert i Stortinget 18.02.2021
   Votert i Stortinget 18.02.2021