Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Grunnlovsforslag om ny § 112 a (frittlevende marine ressurser)

Dokument 12:9 (2019-2020), Innst. 303 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra (A), (H), (Sp), (V)Innstilling avgitt 07.05.2024Innst. 303 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument 12:9 (2019-2020) om frittlevende marine ressurser og Dokument 12:40 (2019-2020) om at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode. Siden de fremsatte forslagene har til dels samme motivasjon og begrunnelse, valgte kontroll- og konstitusjonskomiteen å behandle dem i en felles innstilling. Et mindretall i komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre fremmet forslag om å bifalle Dokument 12:9. Ved voteringen i Stortinget stemte 85 for og 83 mot forslaget. Et annet mindretall i komiteen, medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, fremmet forslag om å bifalle Dokument 12:40. Ved voteringen i Stortinget stemte 25 for og 143 mot forslaget. Ingen av forslagene oppnådde dermed grunnlovsmessig flertall.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Referert for senere bekjentgjøring

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.05.2024

  Debattert i Stortinget 21.05.2024
  Votert i Stortinget 21.05.2024