Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Prop. 3 L (2020-2021), Innst. 27 L (2020-2021), Lovvedtak 8 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 15.10.2020Innst. 27 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), jf. Innst. 27 L (2020-2021) og Prop. 3 L (2020-2021). Loven gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven, og innebærer at folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også når de behandler saker som skal gå for lukkede dører. Videre innebærer loven at organer i interkommunale selskaper skal få adgang til å holde fjernmøter, og til å signere møteprotokoller elektronisk. Loven oppheves 1. juni 2021.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.10.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 23.10.2020