Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 26 S (2020-2021), Innst. 81 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2020 Innst. 81 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 mv.), jf. Prop. 26 S (2020-2021) og Innst. 81 S (2020-2021).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2020

   Debattert i Stortinget 12.11.2020
   Votert i Stortinget 12.11.2020