Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II)

Prop. 44 S (2020-2021), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall III, Innst. 154 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2020 Innst. 154 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks-og matdepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen. Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen, men med følgende endringer : Kap. 2421 post 52 Låneordning for pakkereisearrangører –tapsavsetning reduseres med ytterligere 15 mill. kr sammenlignet med regjeringens forslag, kap. 2421 post 73 Tilskuddsordning for pakkereisearrangører økes med 60 mill. kr sammenlignet med regjeringens forslag og kap. 2421 post 91 Låneordning for pakkereisearrangører –lån reduseres med ytterligere 30 mill. kr sammenlignet med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2020

   Debattert i Stortinget 14.12.2020
   Votert i Stortinget 14.12.2020