Rapport til Stortinget om Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Dokument 19 (2020-2021),

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er til behandling i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for presidentskapet og kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang