Representantforslag om bedre vaksine mot HPV og kjønnsvorter

Dokument 8:180 S (2020-2021), Innst. 407 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.05.2021 Innst. 407 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om hvilken vaksine som skal benyttes mot HPV for å sikre at vaksinen også gir beskyttelse mot kjønnsvorter. Forslaget ble ikke vedtatt, i det regjeringspartiene og Fremskrifttspartiet stemte i mot.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2021

   Debattert i Stortinget 20.05.2021
   Votert i Stortinget 20.05.2021