Representantforslag om økt verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsmiddelindustri

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 446 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et repsentantforslag fra representanter fra Senterpartiet om økt verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsmiddelindustri. Forslaget ble ikke vedtatt..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021