Representantforslag om videre oppfølging av seksårsreformen for en bedre overgang mellom barnehage og skole og avvikling av kontroversielle kartlegginger

Dokument 8:267 S (2020-2021), Innst. 402 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang