Representantforslag om videre oppfølging av seksårsreformen for en bedre overgang mellom barnehage og skole og avvikling av kontroversielle kartlegginger

Dokument 8:267 S (2020-2021), Innst. 402 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 06.05.2021 Innst. 402 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om videre oppfølging av seksårsreformen for å sikre en bedre overgang mellom barnehage og skole, og om avvikling av kontroversielle kartlegginger av de yngste elevene. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021