Endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser)

Prop. 160 L (2020-2021), Innst. 455 L (2020-2021), Lovvedtak 122 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 455 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser). Forslaget fikk tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021