Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 33 (2020-2021), Innst. 665 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2021 Innst. 665 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok at årsveksten i løpende alderspensjon i 2021 skal være 3,83 prosent, og det ble gjort endringer i inneværende års budsjett i sammenheng med dette. I tillegg vedtok Stortinget: å be regjeringen -legge til rette for en styrket opplæring av eldrerådene, -gjøre en vurderinger av om midlene til Den kulturelle spaserstokken bør økes og eller øremerkes i fremtidige budsjetter, -vurdere om det bør innføres en årlig støtte på 3 mill. kroner til Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse som Pensjonistforbundet og Nav opprettet i 2017, men som nå videreføres av Pensjonistforbundet, -komme tilbake med forslag til hvordan man kan styrke vernet av sårbare eldre i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2021

   Debattert i Stortinget 17.06.2021
   Votert i Stortinget 17.06.2021