Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven

Prop. 5 L (2021-2022), Innst. 158 L (2021-2022), Lovvedtak 52 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 15.02.2022Innst. 158 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven. Endringene gjelder overføring av myndighet til å behandle klager over Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker. I dag er det Justis- og beredskapsdepartementet som behandler disse klagesakene; det foreslås at Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker (Nemnden) overtar oppgaven. Bakgrunnen for endringen er et ønske om at departementet skal drive mindre med enkeltsaksbehandling.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.02.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.03.2022