Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser

Dokument 3:5 (2021-2022), Innst. 249 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 05.04.2022Innst. 249 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad offentlige oppdragsgivere innretter anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger slik Stortinget har forutsatt. Undersøkelsen har også belyst forhold som fremmer og hemmer oppdragsgivernes mulighet til å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser i innstillingen til at Riksrevisjonen mener offentlige oppdragsgiveres anskaffelsespraksis ikke bidrar i stor nok grad til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Mange offentlige oppdragsgivere mangler en helhetlig tilnærming for å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser. Komiteen støtter Riksrevisjonens konklusjoner og kritikk.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.04.2022

  Debattert i Stortinget 05.05.2022
  Votert i Stortinget 10.05.2022