Representantforslag om å fjerne drivstoffavgiftene for å kompensere for en ekstraordinær prisutvikling

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Roy Steffensen, Silje Hjemdal, Sylvi Listhaug, Tor André Johnsen, Terje Halleland Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.04.2022 Innst. 265 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å fjerne drivstoffavgiftene for å kompensere for en ekstraordinær prisutvikling. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2022

   Debattert i Stortinget 03.05.2022
   Votert i Stortinget 05.05.2022