Endringer i Norfundloven (forvalteroppgaver)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2022 Innst. 346 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov av 9. mai 1997 nr 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven). Endringene innebærer en utvidelse av adgangen til å tillegge Norfund forvalteroppgaver for andre ordninger som ikke har næringsutvikling som hovedformål, herunder forvaltningen av det nyopprettede Klimainvesteringsfondet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2022