Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Prop. 107 L (2021-2022), Innst. 352 L (2021-2022), Lovvedtak 88 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 23.05.2022Innst. 352 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina og et representantforslag fra Høyre om å innføre en beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven for å håndtere en stor flyktningtilstrømming, Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer innenfor flere sektorer for å håndtere en situasjon der et høyt antall fordrevne fra Ukraina kommer til Norge for å søke beskyttelse her. Endringene er bl.a. innenfor barnevern, folketrygd, opplæring, helse, integrering og plan og bygg. De midlertidige endringene foreslås opphevet 1. juli 2023.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.05.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2022