Representantforslag om en mer sirkulær økonomi

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Mathilde Tybring-Gjedde, Nikolai Astrup Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.12.2022 Innst. 124 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om en mer sirkulær økonomi. Det ble fattet vedtak om blant annet avfallshåndtering, resirkulering og tilrettelegging for gjenbruk av byggematerialer. Det ble fattet i alt 6 anmodningsvedtak til regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2022

   Debattert i Stortinget 05.01.2023
   Votert i Stortinget 12.01.2023