Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om strakstiltak mot de høye strømprisene og for å øke forsyningssikkerheten

Dokument 8:282 S (2021-2022), Innst. 25 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen, Hege Bae Nyholt, Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Sofie Marhaug, Tobias Drevland LundSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 12.10.2022Innst. 25 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet redegjørelsen som olje- og energiministeren holdt i Stortinget den 19.9.2022, om kraftsituasjonen. I samme innstilling er ni representantforslag behandlet, alle innenfor temaet energi. Det ble fattet 12 enstemmige vedtak. Det ble vedtatt å be regjeringen utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder kan utformes. Videre ble det vedtatt å vurdere Enovas mandat på flere områder, bl.a. vurdere å endre dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes, samt å vurdere å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slikt at man får samtidig utbetaling. Det ble også vedtatt å be regjeringen vurdere søknadsplikten etter plan- og bygningsloven for solenergianlegg, under visse forutsetninger. Det ble også vedtatt å be regjeringen styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 12.10.2022

  Debattert i Stortinget 18.10.2022
  Votert i Stortinget 18.10.2022