Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon - fra statsbudsjett til statsregnskap 2021

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang