Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2021

Dette dokument

  • Innst. 163 S (2022–2023)
  • Kildedok: Dokument 1 (2022–2023)
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 63

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 31. januar 2023

Peter Frølich

leder og ordf. for Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Seher Aydar

ordf. for Forsvarsdepartementet

Nils T. Bjørke

ordf. for Nærings- og fiskeridepartementet

Even Eriksen

ordf. for Kunnskapsdepartementet

Svein Harberg

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet

Lubna Boby Jaffery

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet og Olje- og energidepartementet

Audun Lysbakken

ordf. for Utenriksdepartementet