Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven

Prop. 7 L (2022-2023), Innst. 106 L (2022-2023), Lovvedtak 26 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 02.12.2022Innst. 106 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven. Endringene omfatter blant annet: – Gir en unntaksmulighet fra plikten om at legeerklæring skal sendes til arbeidsgiver innen 14 dager etter at arbeidsgiver kan kreve slik erklæring. – Endre reglene for beregning av sykepenger til medlemmer med inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. – Presisere at beregning av frilansinntekt skal gjøres etter reglene som gjelder for arbeidstakere også for personer som har inntekt både som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og som frilanser. – Presisere at de generelle reglene, blant annet kravet om å ha vært i arbeid i minst fire uker forut for arbeidsuførhet, også skal gjelder for rett til sykepenger for de som mottar dagpenger.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 02.12.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2022