Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 2. desember 2022

Kirsti Bergstø

Eivind Drivenes

leder

ordfører