Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om å be Regjeringen fremme forslag til Stortinget om at det ikke lenger skal være tillatt for kommuner å kreve egenbetaling for hjemmesykepleie

Dokument nr. 8:52 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.05.1997 Innst. S. nr. 191 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1997