Representantforslag om å unnta studentboliger og la kommuner helt eller delvis unnta klima- og miljøvennlige bygg fra eiendomsskatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Raja, Alfred Jens Bjørlo, Ane Breivik, Guri Melby, Naomi Ichihara Røkkum Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 02.05.2023 Innst. 316 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre-representanter om å unnta studentboliger og la kommuner helt eller delvis unnta klima- og miljøvennlige bygg fra eiendomsskatt. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.2023

   Debattert i Stortinget 22.05.2023
   Votert i Stortinget 23.05.2023