Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Melding for året 2022 fra Norges institusjon for menneskerettigheter

Dokument 6 (2022-2023), Innst. 457 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalgSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 23.05.2023Innst. 457 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for 2022 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Komiteen takker NIM for godt og omfattende arbeid i 2022. NIM har tatt opp en rekke problemstillinger og satt søkelys på noen utvalgte temaer og poblemstillinger, som er løftet frem som anbefalinger i årsmeldingen. Anbefalingene går på reparasjon av menneskerettighetskrenkelse i Fosen-saken, barn og ulovlige rusmidler, hatefulle ytringer og hets, soningsforhold for innsatte med utviklingshemming og kommunenes menneskerettighetsansvar. I rapporten peker NIM blant annet på hvordan kommunene kan styrkes i sin gjennomføring av menneskerettighetene og utarbeide systemer som kan anskueliggjøre ansvaret på en bedre måte. Komiteens flertall tar anbefalingene til etterretning og viser til at videre oppfølging er et mer naturlig ansvar for fagkomiteene enn for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.05.2023

  Debattert i Stortinget 06.06.2023
  Votert i Stortinget 07.06.2023