Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter)

Prop. 83 L (2022-2023), Innst. 401 L (2022-2023), Lovvedtak 84 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 23.05.2023Innst. 401 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, forsikringsvirksomhetsloven og finanstilsynsloven. Stortinget ba videre regjeringen nedsette et hurtigarbeidende utvalg med representasjon fra berørte parter, med mandat til å se på mulige regelendringer for ytterligere å sikre verdiene i og reguleringene av fripoliser.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.05.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 05.06.2023