Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang