Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll)

Prop. 139 L (2022-2023), Innst. 86 L (2023-2024), Lovvedtak 23 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 05.12.2023Innst. 86 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. Endringene skal forbedre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Stortinget har også drøftet to representantforslag, fra hhv, Fremskrittsparitet og Venstre, om tiltak for bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminalitet. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere og fremme de nødvendige lovendringsforslag om etablering av et hurtigspor for gjerningspersoner under 18 år, domstolens rolle i straffegjennomføringen, rett til oppnevnt forsvarer i ungdomsplanmøte, bedre informasjonsflyt mellom instanser som jobber med barn og unge samt utrede og fremme lovendringsforslag bl.a om påtalemyndighetens rolle ved brudd på vilkår for ungdomsstraff.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.12.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2023