Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey og Erik Solheim om utsettelse av bygging av gasskraftverk

Dokument nr. 8:59 (1996-97), Innst. S. nr. 179 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. S. nr. 179 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1997