Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (19.06.2013 Kl. 00:25:25)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (19.06.2013 Kl. 00:25:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra FrP drøftet forslag om konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane Stortingets, flertall, alle unntatt FrP, viste til behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2013, og saken ble vedtatt lagt ved protokollen,

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger