Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.12.2014 Kl. 21:56:40)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger