Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  16 For
  86 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  20 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  54 For
  48 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  For

  Fordeling

  55 For
  47 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

Status

Vedtak i korthet

Et representantforslag fra Venstre og SV om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi er behandlet. Det ble vedtatt å be regjeringen – ved nye søknader om tillatelser til mineralsk aktivitet – stille krav om at de ulike alternativene for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger fremkommer før beslutning tas. I tillegg vedtok man å be regjeringen igangsette et arbeid for å utrede mulighetene for å redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressurser.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger