Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:26:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 - 4

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:26:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:28:23)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:28:43)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:29:02)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding romertall III

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Et representantforslag fra Venstre og SV om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi er behandlet. Det ble vedtatt å be regjeringen – ved nye søknader om tillatelser til mineralsk aktivitet – stille krav om at de ulike alternativene for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger fremkommer før beslutning tas. I tillegg vedtok man å be regjeringen igangsette et arbeid for å utrede mulighetene for å redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressurser.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger