Voteringsoversikt for sak:

Lov om endring av juridisk kjønn
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:24:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:25:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:25:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:25:40)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (30.05.2016 Kl. 19:26:00)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om endring av juridisk kjønn. Personer som opplever å tilhøre et annet kjønn enn de er registrert med i Folkeregisteret, får nå rett til å endre dette uten at det stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling. Personer som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn. Barn og unge mellom 6 og 16 år kan sammen med sine foreldre søke om å endre juridisk kjønn. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte i mot forslaget til ny lov.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet