Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  24 For
  78 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  19 For
  77 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Fordeling

  18 For
  78 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  Mot

  Fordeling

  17 For
  79 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  77 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  Mot

  Fordeling

  24 For
  72 Mot

  Votering fordelt på:

 7. 7Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  73 For
  23 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har samtykket til godkjenning av innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke, og som skal videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass. Gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett krever endringer i energiloven og naturgassloven. Stortinget vedtok at i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skal det avgis en formell erklæring overfor EU/EØS som gir uttrykk for vår holdning i tråd med prinsippene i flertallsinnstillingen, Innst. 178 S (2017–2018), som slår fast at dette vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk. Energimarkedspakken innebærer deltagelse i ACER, som skal være en rådgivningsinstans for nasjonale reguleringsmyndigheter om praktisering av EU-regelverket i Europa. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger