Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.03.2018 Kl. 14:08:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Utsettelsesforslag sakene 7, 8 og 9.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:44:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:45:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 - 4 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:45:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:45:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:46:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:46:51)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket til godkjenning av innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke, og som skal videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass. Gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett krever endringer i energiloven og naturgassloven. Stortinget vedtok at i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skal det avgis en formell erklæring overfor EU/EØS som gir uttrykk for vår holdning i tråd med prinsippene i flertallsinnstillingen, Innst. 178 S (2017–2018), som slår fast at dette vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk. Energimarkedspakken innebærer deltagelse i ACER, som skal være en rådgivningsinstans for nasjonale reguleringsmyndigheter om praktisering av EU-regelverket i Europa. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger