Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Prop. 4 S (2017-2018), Innst. 178 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 20.03.2018Innst. 178 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket til godkjenning av innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke, og som skal videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass. Gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett krever endringer i energiloven og naturgassloven. Stortinget vedtok at i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skal det avgis en formell erklæring overfor EU/EØS som gir uttrykk for vår holdning i tråd med prinsippene i flertallsinnstillingen, Innst. 178 S (2017–2018), som slår fast at dette vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk. Energimarkedspakken innebærer deltagelse i ACER, som skal være en rådgivningsinstans for nasjonale reguleringsmyndigheter om praktisering av EU-regelverket i Europa. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 20.03.2018

  Behandlet i Stortinget: 22.03.2018