Voteringsoversikt for sak:

Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.04.2021 Kl. 15:39:55)
  For

  Det ble votert over:

  Lovanmerkning 6 og lovvedtak 87

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. om periodisk rapportering og direktivgjennomføring.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet