Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)

Prop. 66 LS (2020-2021), Innst. 303 L (2020-2021), L-delen, Lovvedtak 87 (2020-2021), Lovanmerkning 6 (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.03.2021 Innst. 303 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2021

   Behandlet tredje gang i Stortinget 13.04.2021