Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:15:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:15:56)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SP om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger