Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  11 For
  86 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Fordeling

  13 For
  86 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  80 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  Mot

  Fordeling

  41 For
  58 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  77 For
  20 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet Representantforslag 30 S (2023-2024) om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge, jf. Innst. 226 S (2023-2024). Stortinget vedtok å be regjeringen følge opp Proba-rapport 2020-3 «Press og kontroll – en studie av økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge» og Proba-rapport 2023-10 «Transnasjonal undertrykking – begrepsavklaring og sektoransvar» og iverksette tiltak for å forhindre transnasjonal undertrykkelse av personer i Norge, for eksempel gjennom en handlingsplan mot transnasjonal undertrykkelse.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger