Interpellasjon fra Børre Rønningen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 5 (1990-91)
Datert: 27.03.1990
Besvart: 09.10.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Føremålet med arbeidsmarknadspolitikken skal vera å formidle arbeidssøkarar til ordinært arbeid. I dagens situasjon med høg og stabil arbeidsledighet lykkast ein ikkje i å nå dette hovedmålet.
Det er frå fleire hald dokumentert at ledighet kan føre til store sosiale, psykiske og økonomiske problem for den einskilde. Særleg alvorleg er det at fleire og fleire av dei ledige havnar i sosialkøen.
Kva vil Regjeringa gjera for å redusere den sosiale, psykiske og økonomiske belastninga for den einskilde arbeidsledige?"