Interpellasjon fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 7 (1990-91)
Datert: 05.04.1990
Besvart: 12.10.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Er det korrekt at Fiskeridepartementet forbereder planer om privatisering av norske fiskeres fellesressurser, uten at de prinsipielle sider ved dette spørsmålet er tatt opp til drøfting i Stortinget?"