Interpellasjon fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 4 (1991-92)
Datert: 22.08.1990
Besvart: 16.01.1992 av næringsminister Ole Knapp

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Oppkjøp, "slakting" og nedlegging av norske industribedrifter er i ferd med å bli et betydelig problem i det norske samfunn. Det rammer ofte små og mellomstore produktive bedrifter i lokalsamfunn med få alternative arbeidsplasser.
Denne utviklingen er bekymringsfull både sysselsettingsmessig og industripolitisk. Når produksjonsbedriftene "flagger ut" ser man konturene av Norge som en råvareprodusent med liten mulighet for foredling og verdiskaping.
Hvilke virkemidler vil næringsministeren ta i bruk for å stoppe ytterligere oppkjøp, slakting og nedlegging av norske bedrifter?"